Turizmus és fenntarthatóság az ökofalvak tükrében

Dátum
2013-11-27T09:40:52Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Mivel a turizmus fokozatosan növekvő ágazat, meglátásom szerint, a turizmusnak is bizonyos korlátok között kell működnie, megőrizve a természetet és annak szépségeit. Ez az a természet, amelyben élünk, amelyet használunk, pusztítunk, de védünk is. Vajon a pihenés, vagy a szórakozás közben gondolunk-e arra, hogy mint turisták milyen nyomást gyakorlunk környezetünkre? Jó-e nekünk a turizmus? Kell-e nekünk a turizmus? Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogyan lehetne a turizmus fejlesztését úgy megoldani, hogy közben ne lépjünk túl a természet által meghatározott ökológiai korlátokon, illetve van-e a turizmusnak olyan megnyilvánulási formája, amely – jellegéből fakadóan – szinte aláveti magát a természet törvényeinek

Leírás
Kulcsszavak
fenntarthatóság, ökofalu
Forrás