Mediáció a büntetőügyekben

Dátum
2014-04-17T09:22:33Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatommal a célom, az hogy a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárásról egy átfogó képet alkossak, különös tekintettel az eljárás gyakorlati oldalára. A tanulmányomat három nagy részre osztottam. Az elsőben a mediációról általánosságban írok kifejtem főbb jellemzőit, céljait, továbbá kitérek történeti áttekintésére, amelyben bemutatom a mediáció fejlődésének történetét egészen az ókortól napjainkig. Az eljárás alapelvei bemutatásával folytatom, részletesen kifejtve az önkéntesség, titoktartás, szolgálat autonómiája, pártatlanság és hozzáférhetőség elvét. A következő fejezetben rátérek a büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységre, főbb jellemzőire, céljára, továbbá ismertetem, hogy milyen esetekben lehet alkalmazni. Az utolsó rész az eljárás gyakorlati oldalát mutatja be, azon belül is a legtipikusabban alkalmazandó technikákat, megközelítésmódjait, különösen a faciliatív, normatív, evaluatív illetve transzformatív módszerekre. Végül pedig az ülések szakaszait mutatom be azt, hogy milyen az eljárás menete a gyakorlatban, hogyan épül fel egy mediációs ülés.

Leírás
Kulcsszavak
mediáció, közvetítés
Forrás