A külföldön megbetegedett magyar utazók epidemiológiai adatai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Bevezetés A határok nyitásával és a turizmus fellendülésével a világ országai elérhetővé váltak egyre szélesebb réteg számára. Ez kockázatot is rejt magában, az utazással járó egészségügyi problémák egyre gyakrabban kerülnek előtérbe. Ezek kiküszöbölésében van segítségünkre az utazásorvostan, az orvostudomány fejlődő, fiatal ága. Keresi az utazási betegségek etiológiáját, kidolgozza azok megelőzési módját és gyógyítását. Feladatai közé tartozik a prevenciós tevékenység, a tudományos kutatás, a kuratív és a szervezési feladatok. Munka célkitűzése A rendelkező információk alapján a magyar nép utazási szokásainak, a felmerülő problémáinak a bemutatása, a nemzetközi irodalom alapján a lehetséges megoldások, megelőző stratégiák felvázolása, megismertetni az utazás alatt felmerülő legfontosabb betegségeket, azok megelőzését és kezelését. Eredmények A KSH adatai szerint 2015ben a lakosság kb. 17 millió alkalommal utazott külföldre, az utazások 56%a turisztikai célzattal történt. A legkedveltebb célpontok a szomszédos országok voltak. 2011es adatok alapján az egészségkárosodások 78,9%át Európából jelentették, a legtöbbet Görögországból. A megbetegedések 55,2%a a felnőttek között fordult elő. 43,4%/56,6% arányban a női nem dominált a megbetegedések tekintetében. 69,6%/30,4% volt a betegség/baleset aránya a vizsgált csoportban. Összefoglalás Az egészségügyi problémák egy része elkerülhető lenne, ha az utazás előtt tanácsadáson vennének részt a betegek. Ehhez mindenki számára elérhetővé kéne tenni az utazás előtti tanácsadást, naprakész, szakképzett dolgozók által.

Leírás
Kulcsszavak
utazásorvostan, utazási betegségek
Forrás