Egy korszak lezárul: Márai Sándor 1948-as naplója

Dátum
Szerzők
Czeglédi, István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatom alapvetően Márai Sándor 1948-as naplójáról szól. Vizsgálom a Napló és más regények kapcsolatát. Álláspontom, hogy a Napló is műalkotás. Vizsgálom Márai Sándor viszonyulását a korszak társadalmi berendezkedéseihez. Szót ejtek az önéletírás műfajáról. Vizsgálom az író ragaszkodását a nyugat-európai civilizációhoz.
Leírás
Kulcsszavak
Márai, napló, 1948
Forrás