Egy Észak-alföldi Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyoni,- pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének és hatékonyságának elemzése a vállalati beszámolók alapján

Dátum
2011-12-07T11:56:56Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Egy Észak-alföldi kereskedelmi és szolgáltató Zrt. vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségének helyzetének és hatékonyságának, a beszámoló adatai alapján történő elemzését tartalmazza. Az általam vizsgált időszak 2004-2010. A dolgozatban igyekeztem a mutatók széles skálájával bemutatni a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét és hatékonyságát. Először röviden ismertetésre kerül a szakirodalmi áttekintésben az elemzés fogalma, fajtái, céljai, és jelentősége. Ezután a vállalat vagyoni, jövedelmi és pénzügyi helyzetének elemzése során az általam felhasznált mutatók kerülnek bemutatásra szakirodalom segítségével. A vállalat lényegesebb adatainak bemutatására kerül sor. A vállalat bemutatása után a vagyoni helyzet elemzésével kezdődik a vállalat elemzése. A vállalkozás vagyoni helyzetének elemzése után a pénzügyi helyzetet elemzés következik. Ezt követően a jövedelmi helyzet bemutatása és a hatékonyság. Végül összegzem a vállalat elemzéséből megállapított információkat.

Leírás
Kulcsszavak
elemzés, likviditás, jövedelem, hatékonyság
Forrás