Finnugor hónapnevek etimológiai vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban öt finnugor nyelvben (magyar, finn, észt, északi számi és erza-mordvin) használt hónapnevek összehasonlító elemzésére vállalkoztam. A magyar mint anyanyelv adta a vizsgálat kiindulópontját, hiszen – a latin átvételek mellett – a magyarban is ismeretesek az ún. „népies” vagy „ősi” hónapnevek. A finn és észt jóllehet igen közeli rokonai egymásnak, mégis jelentős különbségek figyelhetők meg a két nyelv hónapnév-rendszerében; ez mindenképp közelebbi vizsgálatot igényelt. A fent említett államnyelvek mellett célszerűnek láttam kisebbségi finnugor nyelvek elemzését is bevonni a munkába, így esett választásom a Norvégia, Svédország és Finnország északi területein beszélt északi számira1, illetve Oroszország legnagyobb finnugor kisebbségét képviselő mordvin(azon belül is az erza nyelv hónapneveinek feltérképezésére. E nyelvek esetében előzetes hipotézisem szerint előbbinél a skandináv, utóbbinál az orosz hatás érezhető a megnevezésekben.

Leírás
Kulcsszavak
finnugrisztika, hónapok, etimológia
Forrás