Az EK szerződés 23., 25. és 90. cikkének elhatárolása az Európai Bíróság esetjogában

Dátum
2008-04-16T12:31:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban bevezető részében áttekintést nyújtok az áruk szabad mozgásainak korlátozását megvalósító, azon tagállami intézkedésekről, melyeket az EK Szerződés tilt egyes rendelkezéseiben. Ezt követően az Európai Bíróság előtti három jogeset elemzésével mutatom be a vámok, illetve azzal azonos hatású díjak, valamint a Szerződés 90. cikke szerinti diszkriminatív adók alkalmazását a tagállamok részéről, valamint a két intézkedés elhatárolását a Bíróság jogértelmezése szerint. Összegzésként a fentiekből levont következtetéseket rögzítettem.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió
Forrás