Sportfinanszírozás Magyarországon

Dátum
2010-11-15T09:30:13Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom a sportfinanszírozás magyar rendszerét veszi górcső alá, amely nagyobb részben áll az állami sportfinanszírozásból és kevésbé magánfinanszírozásból. Az intézményrendszer leírása után rátérek a konkrét finanszírozási összegekre, tételekre. Következő pontban ismertetem a sporttal kapcsolatos 2010-ben elfogadott jogszabályi változásokat, illetve azok pozitív hatásait. Végül bemutatom a helyi önkormányzat által működtetett Debreceni Sportcentrumot, amely az állami sportfinanszírozásban leginkább érintett debreceni szervezet.

Leírás
Kulcsszavak
sportfinanszírozás
Forrás