Efferocitózis kapcsolt receptorok vizsgálata az apoptótikus sejteket felvevő makrofágokban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kísérleteink során azt vizsgáltuk, hogy különböző makrofágok differenciálódását befolyásoló citokinek illetve a transz-retinsav, amelyek emelik a transzglutamináz 2 kifejeződését, hogyan befolyásolják a csontvelői progenitorokból differenciáltatott makrofágok apoptótikus sejtfelvételét.

Leírás
Kulcsszavak
Efferocitózis, apoptótikus sejt, makrofág
Forrás