Kor hatása nyeles hidra (Hydra oligactis) polipok ivarérésére és posztreproduktív őssejtdinamikájára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom a Hydra oligatis, nyeles hidra őssejtdinamikájának tanulmányozásával foglalkozik. Vizsgálatom célja annak kiderítése volt, hogy vajon a csökkent életkor hogyan viszonyul az őssejtek számához, így leírhatóvá és elemezhetővé tenni a különböző hidrák őssejtdinamikájának törvényszerűségeit. A labortörzsekkel az őszi szaporodást modelleztem standard körülmények között, így a kor volt az egyetlen tényező, melynek megváltoztatásával vizsgáltam az állatokat. Az ivaros szaporodás indukálása után (hűtés) vizsgáltam a klónok sejtösszetételét. Az interszticiális sejteken variancianalízist (ANOVA) végeztem, ivarsejtek esetén Wilcoxon- próbát alkalmaztam, míg az eltérő korcsoportok közötti különbséget az őssejtdinamikában a korcsoport és a hűtés utáni eltel idő interakciójával vizsgáltam Likelihood Ratio Test segítségével. Dolgozatom egy fejezetében a hidráknak a közoktatásban való szerepét vizsgáltam két középiskolai tankönyv elemzésével.

Leírás
Kulcsszavak
Hydra oligactis, hidra, őssejtdinamika
Forrás