A szociális szakemberek szakmaképe

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban teszek egy kis kitekintést, a segítés hivatássá válásában, és megpróbálom meghatározni különböző definíciók segítségével a szociális munka fogalmát. Kitérek a típusaira, legfontosabb feladataira, céljaira a szakmának. Az egyik legnagyobb problémát okozó presztízs-kérdést első sorban korábbi kutatások alapján tárom fel, melyben összehasonlítom a Magyarországi viszonylatokat, a nemzetközi állapotokkal. Fontosnak tartottam egy fejezetet szentelni a kiégés jelenségnek, hiszen ez leginkább a humán szolgáltatásokban dolgozókat sújtja, és nagyban befolyásolja a szakmai mentalitást. Ebben az esetben is megpróbálom megtalálni a lehető legjobb körülhatárolást a fogalomnak, továbbá vizsgálom az okokat, és a lehetséges megoldásokat is. Az utolsó fejezetemben elemzem az általam készített interjúkat, és ennek segítségével próbálok a lehető legtöbb információhoz jutni a témával kapcsolatban. Kutatásomban szakemberek szubjektív véleményét ismertetem, hiszen ők a leginkább érintettek a kérdéskörben. A mintába olyan segítők kerültek, akik munkásságúkkal több éve gazdagítják a szociális szférát. Az alanyaimat igyekeztem több szakmai ágról felkérni.

Leírás
Kulcsszavak
szociális munka, presztízs, kiégés
Forrás