Új, monoklonális antitestek alkalmazásán alapuló módszerek a véralvadás XIII-as faktorának kvantitatív meghatározására

Dátum
2007-05-07T12:54:17Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A FXIII deficienciák adekvát diagnózisa céljából szükség van mind az izolált alegységek mind a komplex koncentrációjának pontos meghatározására is. Az alegységek koncentrációja nem feltétlenül arányos a plazmában található komplex koncentrációjával (FXIII-B hiány esetén pl. komplex nem található a plazmában csak csökkent mennyiségû FXIII-A). Megfelelô specificitással bíró, jól reprodukálható, korlátlan mennyiségben elôállítható immunológiai módszer monoklonális ellenanyagok felhasználásával dolgozható ki, ezért célul tûztük ki: Monoklonális antitestek elôállítását egér rendszerben az izolált FXIII alegységekkel valamint tisztított plazma FXIII-al történô immunizálás után. A monoklonális antitestek specificitásának tesztelését. Az antitestek szelektálása után szendvics ELISA módszerek kidolgozását a komplex és az alegységek meghatározására. A kidolgozott ELISA módszerek specificitásának, precizitásának, reprodukálhatóságának tesztelését. Az ELISA módszereket alkalmazva a plazma és celluláris FXIII referencia tartományának megállapítását. Az ELISA módszerrel kapott eredmények összevetését az intézetben kidolgozott aktivitás mérés eredményeivel. A kidolgozott módszereket alkalmazva a különbözô FXIII formák kimutatását plazmában és más testfolyadékokban, sejt lizátumban.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás