Diffie-Hellman algoritmus csoportgyűrűkben és moduló 1

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatban a Diffie-Hellman algoritmus kerül bemutatásra egy összetettebb matematikai struktúrán, a csoportgyűrűkön, és az Ariffin-Abu kriptorendszeren keresztül.

Leírás
Kulcsszavak
Diffie-Hellman algoritmus, csoportgyűrű, kriptográfia, Sage
Forrás