A közösségi média hatása a Z generáció utazási döntéseire

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom célja a Z generáció utazási döntéseire gyakorolt hatásának vizsgálata, különös tekintettel a közösségi média szerepére. Mivel az internet és vele együtt a közösségi média platformok egyre nélkülözhetetlenebbek az életünkben, ezért döntöttem úgy, hogy ezt a fő témát választom. A kutatás kiemelt figyelmet fordít az internet hatására általánosságban, valamint az utazási szokásokra. Emellett a dolgozat vizsgálja az influenszerek feltörő világának hatását és jelentőségét. A kutatás további kiemelt fontosságú része az utazással kapcsolatos attitűdök elemzése a Z generáció körében. A téma feltárásához kvantitatív módszert, pontosabban kérdőíves technikát alkalmaztam.

Leírás
Kulcsszavak
Z generáció, utazási döntések, közösségi média
Forrás