A tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való jog alapkérdései az európai uniós és a magyar jogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A munka világa az életünk egyik legfontosabb és legkézzelfoghatóbb területe. Az Európai Unió törekszik arra, hogy növelje az életszínvonalat, javítson a munkakörülményeken, és az uniós polgárokat megfelelő szociális védelemben részesítse. Ezzel összefüggésben az Alapjogi Charta általánosságban írja elő a tisztességes és igazságos munkafeltételekhez való jogát a munkavállalóknak. Erre a jogra alapvető munkavállalói jogként kell tekintsünk. Dolgozatomban mindez számos európai uniós irányelven keresztül kerül bemutatásra, amelyekből megállapíthatjuk, hogy az Európai Unió jogalkotása széles körben szem előtt tartja a munkavállalói jogok védelmét. A másik fontos rendeltetése az irányelveknek az arra való törekvés, hogy a gazdasági versenyt torzító tagállami szabályozásnak véget vessenek. Dolgozatomban ismertetésre kerül a vonatkozó hazai szabályozás is, amely a sikeres jogharmonizáció révén az európai uniós vonalat követi.

Leírás
Kulcsszavak
munkavállalói jogok, munkaidő, Európai Unió, Alapjogi Charta, munkavédelem, jogharmonizáció
Forrás