Tápanyag-gazdálkodás hatása különböző genetikájú napraforgó hibridek termésmennyiségére és olajtartalmára réti talajon

Dátum
Szerzők
Hágen, Viktor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az eredményes napraforgó termesztést az ökológiai, biológiai és agrotechnikai tényezők együttesen befolyásolják. A termésbiztonság növelése érdekében elengedhetetlen a hibridmegválasztás és az agrotechnikai tényezők összehangolása. Fontos az adott termőhelyre és technológiai színvonalra a megfelelő hibridspecifikus technológia megvalósítása, mellyel szembeni érzékenysége fokozottan jelentkezik. A napraforgó esetében kritikusnak számító termesztéstechnológiai elemek a hibridválasztás, tápanyagellátás, vetéstechnológia és a növényvédelem. Dolgozatom témája a napraforgó hibridek összehasonlítása különböző műtrágya adagok kijuttatása mellett. 2015-ben és 2016-ban kísérleti körülmények között vizsgáltam 5 napraforgó hibridet, amelyeknek 5 különböző tápanyagszint került beállításra. Kísérletemben a hibridek termésmennyiségét és olajtartalmát vizsgáltam a kijuttatott tápanyag mennyiségek függvényében, amellyel a megfelelő hibrid megválasztására és a szükséges tápanyag-mennyiség kijuttatására szeretném felhívni a figyelmet. A kísérlet során személyesen megtapasztalhattam, hogy a mi gazdaságunkban, talajadottságainkon és termesztési körülményeink között melyik, vagy melyek azok a napraforgó hibridek, amelyek azonos agrotechnika alkalmazásával különböző tápanyag szintű területeken a legnagyobb hozamot érik el.
Leírás
Kulcsszavak
napraforgó, tápanyag-gazdálkodás, termésmennyiség, olajtartalom, SYNGENTA, EURALIS, réti talaj
Forrás