CLL sejtek ozmotikus rezisztencia és apoptózis vizsgálata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Absztrakt Bevezetés: A krónikus lymphocytás leukémia (CLL) a leggyakoribb felnőttkori leukémia típus. Megfigyelték, hogy a betegek lymphocyta citoszkeletonja egyénenként jelentős heterogenitást mutat. Ennek hátterében feltételezetően a lymphocyták citoszkeletonját felépítő egyik fehérje, a vimentin, eltérő mennyisége állhat. Célunk volt, hogy munkánk során CLL-es betegek és kontrollok esetén megvizsgáljuk a vimentin és CD45 expressziókat natív (frissen vett, semmiféle hatásnak ki nem tett), ozmotikus stresszen átesett és apoptózis-indukált (24 óráig médiumban tárolt) minták esetén, és a kapott eredményeket egymással összehasonlítsuk, és a vérkenetben számolt Gumprechtrög aránnyal összevessük. Módszerek: Munkám során áramlási citometriai analízis segítségével Annexinjelöléssel a kialakuló apoptózist vizsgáltam, ozmotikus stressz eljárást végeztem, CD45 és vimentin expressziókat határoztam meg, majd a perifériás vérkenetből 200 lymphocyta megszámolásával Gumprecht-rögök arányát állapítottam meg. Eredmények: A kezelt betegekben az ozmotikus stresszt követően épen maradt sejtekben magasabb vimentin MFI értékeket mértünk, ez a statisztikai szignifikanciahatáron volt (p=0,065). A kezelt és a nem kezelt betegek kóros B-sejtjei kevésbé voltak apoptózis-érzékenyek, mint a kontrollcsoport normál B-sejtjei (p=0,0016 ill. p=0,065 a natív, p=0,0025 ill. p=0,0013 a 24 órás mintákban). A kezelt és nem kezelt betegekben a T-sejteken a vimentin MFI értékek az ozmotikus stresszt követően alacsonyabbak voltak, mint a natív mintában, bár ez a különbség nem adódott statisztikailag szignifikánsnak. Következtetés: A kezelt betegekben ozmotikus stresszt követően a B-sejteken mért magasabb vimentin MFI értékek hátterében a magasabb vimentin-tartalommal rendelkező B-sejtek jobb stressztűrő képessége állhat. Az apoptotikus sejtek arányában a kontrollcsopottól való eltérés hátterében a CLL sejtek ismerten kisebb apoptózis- érzékenysége állhat. A T-sejteken észlelt ellentétes tendencia háttere még nem tisztázott, további vizsgálatok szükségesek.

Leírás
Kulcsszavak
CLL, ozmotikus rezisztencia, apoptózis, Krónikus lymphocytás leukémia, Gumprecht-rögök
Forrás