Kreativitás fejlődésének és vizsgálatának lehetőségei a különböző korosztályokban

Dátum
2013-05-03T16:09:18Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájául a kreativitás különböző korosztályokban történő vizsgálatát választottam, mert úgy gondolom, hogy a nevelő – oktató munkámban egyformán nagy figyelmet kell, hogy fordítsak a felzárkóztatás, a tehetséggondozás mellett a mindennapjainkhoz hozzátartozó kreativitásra és annak fejlesztésére is. Vizsgáltam a verbális és figurális kreativitásukat valamint a tanulók kreatív személyiségre jellemző jegyeiket. Dolgozatomban négy korosztály kreativitásának mérésére vállalkoztam különböző tesztekkel, melyek eredményét, az ezzel kapcsolatos észrevételeimet, tapasztalataimat mutatom be. Bízom abban, hogy mindez ismeretében, a vizsgálat során szerzett tapasztalataimmal az eddiginél is eredményesebben tudom majd végezni a mindennapi munkámat. Úgy vélem, hogy a kreativitást fejlesztő feladatokkal eredményes munkát végezhetek, a gyerekek a változatos feladatokkal még motiváltabbakká válnak és ezáltal hatékonyabban tudom a kreativitásukat kibontakoztatni és fejleszteni. Hiszem, hogy ennek a munkának az eredményét már tapasztalni fogom a kisiskolás korban is, de a munka előnyeit tapasztalni fogják ők maguk, pedagógusaik és szüleik a felsőbb osztályokban, valamint a későbbiekben a felnőtt életükben is.

Leírás
Kulcsszavak
kreativitás, Torrance, kreativitás tesztek, korosztályok
Forrás