Az erdők által nyújtott immateriális és materiális javak és az erdőgazdálkodás kapcsolata

Dátum
2010-11-11T08:00:53Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Témaválasztásomat elsősorban a természet iránti szeretetem és érdeklődésem határozta meg, hiszen miről is írhatnék szívesebben, mint arról, ami számomra fontos. Ezt indokolta továbbá, hogy az egész világon így hazánkban is megnövekedett a társadalmi, szakmai érdeklődés az erdők jövőjét illetően. A természetességhez való közeledés igénye világviszonylatban általánossá vált, amelyet az erdőtől és az erdőgazdálkodóktól egyaránt elvár a társadalom. Az erdők rendeltetése meghatározza, hogy az adott erdőrészletben az immateriális vagy a materiális javaknak van-e elsőbbsége, ezért fontosnak tartom ismertetni az erdő rendeltetéseit, mindezt a hatályos erdőtörvény segítségével teszem. A dolgozatom gerincét az erdők által nyújtott immateriális és materiális javak megítélésére helyeztem. Az ökológiában az élővilág sajátosságaiból indulunk ki, ezért az első és legfontosabb, hogy feltárjuk az erdő értékeit, meg kell, hogy ismerjük sajátosságait, ahhoz, hogy meghatározzuk milyen gazdálkodás folytatható az erdőben. Arra kell törekedni, hogy ezeket az értékeket a lehető legteljesebb mértékben megőrizzük, az erdőgazdálkodás feladata pedig, hogy ehhez alkalmazkodjon. Szakdolgozatomban a természetvédelmi erdőkezelést és a természetközeli erdőgazdálkodást, valamint a vágásos és a szálalásos üzemmódot is összevetem. A tulajdon- és használati viszonyok szerepe az erdők fenntartásában és megőrzésében meghatározó jelentőségű ezért erről a dolgozatomban szintén kitekintést teszek. Dolgozatomban elsőként az erdőtakaró fejlődését, valamint a természetes erdőborítottság kiterjedését, összetételét és időbeli változását kívánom bemutatni, majd az emberi tevékenység erdőkre gyakorolt hatásnak következményeire térek ki. Ezt követi az erdőgazdálkodás jogi normáinak rendszeréről való áttekintés az államalapítástól napjainkig. Az erdők sorsának alakulását jelentős mértékben befolyásolja a tulajdonviszonyok alakulása, melyre dolgozatomban szintén kitekintést teszek. A fő hangsúlyt az erdők által nyújtott materiális és immateriális javak megítélésére, a folyamatos erdőborítás jelentőségének kiemelésére helyeztem, figyelembe véve, a legfontosabb természettudományos -, és erdőgazdálkodási alapokat is, tekintettel arra, hogy az eddig megjelenő szakirodalmak többsége vagy csak gazdálkodási vagy, csupán természetvédelmi szempontú megközelítést ad. Az elemzés során jog-összehasonlítást, elemzést nem végzek, kizárólag a magyarországi állapotokról adok áttekintést, a jogszabályok, a szakirodalom, a statisztikai adatok, folyóiratok felhasználásával.

Leírás
Kulcsszavak
erdő, természetvédelem
Forrás