Changes in the Financial Condition of Families in Hungary between 2000 and 2019 A családok pénzügyi helyzetének változása Magyarországon 2000-2019

Fájlok
Dátum
Szerzők
Szentesi, Ibolya
Csizmásné Tóth, Judit
Gáspár, Andrea
Horváthné Kökény, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
The financial condition of families living on wages is function of many factors. It is determined, among other things, by the development of wages, social benefits, tax rates and the amount of allowances that can be granted. The part of the tax system that affects the largest segment of individuals changes every year, and even during the year, reducing predictability. In recent years, discussions over the taxes have shown that the rate of personal income tax cannot be evaluated separately from the social security contribution rate. Gross average earnings - on the grounds of raising the minimum wage and the guaranteed minimum wage - have more than four-times in nearly 20 years. However the rate of growth is higher in the average net earnings due to changes in the tax system. Compulsory determined wages increased to almost six-times over the years under investigated. But in 20 years, how much has the income situation of an average family living on a salary become more favourable or more unfavourable? In our study we are looking for an answer to how the increase in the minimum wage and the changes in the law how to have affected the livelihood.
Munkabérből élő családok pénzügyi helyzete számos tényező függvénye.  Meghatározza többek között a munkabér, a szociális támogatások, az adókulcsok alakulása, s az adható kedvezmények nagysága. Az adórendszer a magánszemélyek legnagyobb rétegét érintő részét minden évben, sőt évközben is változtatják, csökkentve ezzel a kiszámíthatóságot és az előre tervezhetőséget. Az elmúlt években az adóterhelés körüli viták során bebizonyosodott, hogy a személyi jövedelemadó kulcsát nem lehet a társadalombiztosítási járulékkulcstól elkülönítetten vizsgálni. A bruttó átlagkereset - a minimálbér illetve a garantált bérminimum emelése okán is - a vizsgált közel 20 év alatt több mint négyszeresére emelkedett. A nettó átlagkeresetnél a növekedés üteme ennél magasabb az adórendszerben történt változások miatt. A kötelezően meghatározott bér a vizsgált évek alatt majdnem közel hatszorosára emelkedett. De mennyivel lett kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb a jövedelmi helyzete egy munkabérből élő átlagos családnak 20 év viszonylatában? A vizsgálatunk során arra keressük a választ, hogy a minimálbérek emelkedése, valamit a törvénymódosítások hatására a megélhetés milyen módon alakult.
Kulcsszavak
-, -
Forrás