Állattartó idősek egészségi állapota

Dátum
Szerzők
Virginás, Zolna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
University of Debrecen Press
Absztrakt
Leírás
The human is a complex being: a combination of biological, psychological and social factors.   Our lives are significantly influenced by worldwide social influences and communication networks. Animal husbandry is not only a way of life, but a daily social rite, with symbolic values and social interactions. Health requires harmony with nature, ourselves, our fellow human beings and the supernatural. The aim of my research is to examine the health status of elderly people and their interactions with animals.
Az ember egy komplex lény: biológiai, pszichikai és társadalmi tényezők ötvözete. Életünket jelentős mértékben befolyásolják az egész világra kiterjedő társadalmi hatások és kommunikációs hálózatok. Az egészséghez harmónia és összhang szükséges a természettel, önmagunkkal, embertársainkkal és a természetfelettivel. Az állattartás nem csupán egy életforma, hanem naponta ismétlődő társadalmi rítus, szimbolikus értékekkel, társas interakciókkal. Kutatásom célja állattartó, különböző szociokulturális környezetben élő idős emberek egészségi állapotának vizsgálata.
Kulcsszavak
health, animals, elderly, therapy, egészség, állatok, idősek, terápia
Forrás
Gyűjtemények