Górcső alatt az online toborzás a Hajdú-Bihar megyei pénzügyi szektorban

Dátum
Szerzők
Kiss, Magdolna Brigitta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom elméleti részében az emberi erőforrás menedzsment egyik klasszikus tevékenységét, a toborzás témakörét jártam körül. A téma aktualitását azzal indokolnám, hogy az információs társadalom, vagy más néven tudásalapú társadalomnak a virágkorát éljük, miközben az európai lakosság majdnem fele digitális analfabéta. Hazai viszonylatban sem jobb a helyzet, bár a térségből kiemelkedik Debrecen, itt jelentős szellemi potenciál van, egyetemváros, ami lehetővé teszi a tudásipar meghonosítását, versenyképes gazdaság kialakítását. Ebben a környezetben a pénzügyi szektor vizsgálatára esett a választásom.Továbbá tudomásomra jutott, hogy egy újabb szolgáltató cég települt a térségbe, ami kimondottan pénzügyi szolgáltatásokra szakosodott és jelenleg is folyik a szakembergárda keresése. A szakdolgozatom célja kettős. Egyrészt szeretném részletesen bemutatni a toborzás folyamatát és választható módszereit, külön figyelmet fordítva az online toborzásra. Másrészt kihasználva az internet és az online toborzás vizsgálatához szükséges adottságokat, egy saját kutatás keretein belül az alábbi kérdésekre kerestem a választ: • Milyen elvárásokat támasztanak a jelöltekkel szemben az álláshirdető portálok Hajdú-Bihar megyében, a pénzügyi szektorban? • Melyek azok a legfontosabb kompetenciák, amelyekkel érvényesülni lehet munkavállalóként az adott területen? • Milyen eredményre vezet, ha az ideális munkavállalói profilt összehasonlítom a vezetőkkel szemben támasztott munkaerőpiaci kompetencia elvárásokkal illetve pályakezdőktől elvárt kompetenciákkal? Kutatásom során igyekeztem körültekintően eljárni és több aspektusból is megvizsgálni a kutatás során feltárt eredményt.
Leírás
Kulcsszavak
emberi erőforrás menedzsment, toborzás, online toborzás, kompetenciák
Forrás