Dió (Juglans regia) magoncpopuláció növekedésének és terméshozáásának összehasonlító vizsgálata

Dátum
Szerzők
Izsvák, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A Pallagi Kisérleti Telepen 2008-ban különböző térállásokban telepített dió magonc ültetvényben két évben végeztem vizsgálatokat. A fák hajtásnövekedése és terméshozása vonatkozásában. A fákat a korona habitusa alapján három csoportba (gömb,henger,sátoros) soroltuk be. A habitusok és térállások közötti összefüggések megállapítása jelentette a munka fő célkitűzését. Eredményeim rámutattak arra, hogy a természetes úton keletkezett populációk és az elvetett magoncokból keletkező fák nagy lehetőséget jelentenek a szelekciós feladatok elvégzéséhez az újabb fajták kiválasztásához.Ehhez nyújthat segítséget a koronahabitusok és azok növekedési tulajdonságainak vizsgálata, melyet dolgozatomban próbálok részletezni.
Leírás
Kulcsszavak
dió, magoncpopuláció, növekedés
Forrás