BETEGJOGOK SÉRÜLÉSE, JOGÉRTELMEZÉSI VITÁK, EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ MEGISMERÉSE ÉS ADATKÉRÉSEK TELJESÍTÉSEKOR

Dátum
2012-05-23T07:32:22Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az adatvédelem fontossága megkérdőjelezhetetlen a mai világunkban, hiszen egyre több fenyegetéssel kell szembe nézni. komolyabb odafigyelésre valamint védelmi intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a kockázatok mérsékelhetők legyenek, és a sokszor felmérhetetlen következményekkel járó adatkezelési, adatbiztonsági események megelőzhetővé váljanak. Szakdolgozatomban az egészségügyi törvény által biztosított betegjogokon belül az egészségügyi dokumentáció megismerésével, kiadásával kapcsolatos tapasztalataimat, néhány kérdéses helyzetet szeretnék vázolni. Óriási mennyiségű egészségügyi dokumentációval és adattal rendelkezünk, melyeket több ezer munkatárs kezel. Munkánk során kettős feladatot kell ellátnunk:

  • egyrészt meg kell felelnünk a törvényi előírásoknak, az egészségügyi adatok vagy dokumentáció megismerésére, továbbítására, kiadására vonatkozóan,
  • másrészt az adatok tárolását oly módon kell megoldani, hogy ahhoz illetéktelen ne férjen hozzá és védeni kell a megrongálódástól, megsemmisüléstől. Betegeink egészségügyi dokumentációját őriznünk kell, a jogosulatlan hozzáférésekkel vagy adatkezeléssel szemben. Az egyik oldalról szigorúan védendő, egészségügyi személyes adatok, azonban a másik oldalról vizsgálva a modern és hatékony egészségügy működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges információk: így viszont az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó szigorú szabályok és azok gyakorlati felhasználhatóságának jelentősége között rendre vélt vagy valós ellentmondások kerülnek a felszínre. Az egészségügy középpontjában megkérdőjelezhetetlenül a beteg áll: éppen ezért az ellátás hatékonysága, a betegeknek nyújtandó bármely egyéb szolgáltatás hasznossága a rájuk vonatkozó egészségügyi adatokra épül. Azokra az adatokra, melyek szigorú védelemben részesülnek.

E kettősség olykor nem is olyan könnyű feladat, a jogértelmezésből fakadóan, vagy éppen a jogalkotás hiányossága miatt nehezen kivitelezhető.

Leírás
Kulcsszavak
betegjog, adatvédelem
Forrás