Egy megvalósuló projekt bemutatása, mint jó gyakorlat - Lendületet adunk

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az utóbbi évtizedekben egyre több és több projekt látott napvilágot hazánkban is. Kialakult egy új terület, mely a projektekkel hivatott foglalkozni. Dolgozatomban szeretnék bemutatni egy programot, mely szerintem a jó gyakorlatok közé sorolható. Témaválasztásom területét illetően egyértelműen befolyásolt az érdeklődés a téma iránt, hogyan is lehet jól csinálni egy projektet, mik a feltételei, hogyan épül fel, mi a folyamata, mi szükséges ahhoz, hogy a végén valóban azt tudjuk mondani: igen, ez egy jó projekt.

Leírás
Kulcsszavak
jó gyakorlat, projekt
Forrás