GÚT Általános Iskola Újtikosi Tagiskolájában a vezető feladatai a szülők és az intézmény kapcsolatának formálásában

Dátum
Szerzők
Kovácsné Ország, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom témája a GÚT Általános Iskola Újtikosi Tagiskolájában a vezető feladatai a szülők és az intézmény kapcsolatának formálásában. A pedagógusok a szülőkkel közösen együttműködve tudnak hatékonyan nevelni. A szülők iskolai életben való részvétele hat a gyermekek világnézetének, személyiségének alakulásában. A szülőkkel való együttműködés, kommunikáció s az egymás iránti bizalom elengedhetetlen része nevelő - oktató munkánknak. A szülőkkel való tradicionális kapcsolattartási módok mellett egyre nagyobb szerepet és lehetőséget kap az együttműködésen alapuló forma. A szülők részére alkalmat biztosítunk az iskolai életben való részvételre, bekapcsolódhatnak szabadidős programjainkba. A pedagógus szakmai tudásával, felkészültségével képes a szülőkkel partneri viszonyt kialakítani és céljaikat megvalósítani, melynek középpontjában mindig a gyermek áll.
Leírás
Kulcsszavak
együttműködés, kapcsolattartás, partneri viszony, kommunikáció
Forrás