Gyermeksors a magyar irodalomban

Dátum
2013-04-16T09:00:32Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat Móricz Zsigmond Árvácska című kisregényének főhősének sorstörténetét vizsgálja. A szépirodalmi szövegen kívül szociológiai, gyermeklélektani és gyermeknevelési szaktanulmányokra támaszkodik. Feltárja röviden a regény recepciótörténetének alakulását, felvázolja a mű életrajzi vonatkozásait, majd megvizsgálja a főhőst ért testi és lelki bántalmazás okait és formáit,a befogadó családok magatartását, valamint a főhős személyiségének alakulását is.

Leírás
Kulcsszavak
Árvácska
Forrás