A lízing könyvelési és adózási kérdései egy pénzügyi vállalkozás gyakorlatában

Dátum
2011-12-07T10:26:49Z
Szerzők
Bakó, Zsuzsanna
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom céljaként a lízingügylet elméleti és számviteli és adózási gyakorlat bemutatásán túl a benne rejlő lehetőségek ismertetését is célul tűztem ki. Dolgozatom első részében a lízing elméleti bemutatásával foglalkoztam és a lízing piac jelenlegi helyzetével. Dolgozatom második részében egy pénzügyi vállalkozás egyik zárt végű lízingügyletét mutattam be a lízingbeadó számviteli és adózási elszámolásának szempontjából. Részletesen leírom a lízingdíj kiszámításának mentét, majd a lízinggel kapcsolatban felmerülő számviteli feladatokat ismertettem. Bemutattam a lízingügylet létrejöttéhez szükséges elszámolásokat, majd áttértem a lízingügylet során felmerülő tételekre. Zárásként pedig a lízingügylet futamidő lejárta előtti megszüntetésének esetét vizsgáltam meg, amikor a lízingbeadó felmondja a szerződést a lízingbevevő késedelmes teljesítése, illetve a lízingdíj meg nem fizetése miatt.
Leírás
Kulcsszavak
lízing, lízingbevevő, lízingbeadó, pénzügyi vállalkozás
Forrás