A felszín alatti térrész hőmérsékletének napi és évi járása és ennek szerepe a megújuló energiaforrások komplex hasznosíthatóságában debreceni adatsor alapján

Dátum
Szerzők
Kovács, Tamás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Telepített talajhőmérők éves adatsorainak elemzése során megállapítottam a primeroldali alaphőmérséklet jelleggörbéjét. Emellett komplex megújuló energiahasznosító rendszerekben elhelyeztem a kapott eredményeket.
Leírás
Kulcsszavak
talajhőmérséklet, hőszivattyú, megújuló energiák, Debrecen
Forrás