Programozási nyelvek ontológiái

Dátum
2009-06-02T06:45:42Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az ontológiák a formális tudásábrázolás kérdését próbálják megválaszolni. A programozási nyelvek ontológiái mint szakterületi ontológiák külön kidolgozási módszertant igényelnek. A forrásként szolgáló szabványok gyakran inkonzisztensek és redundánsak. A dolgozat a .NET CLS és az F# nyelv típusrendszerén keresztül mutatja be a programozási nyelvek ontológiakészítésének mikéntjét.

Leírás
Kulcsszavak
ontológia, szemantika, programozás, .NET, F#
Forrás