Munkahelyi attitűdök vizsgálata a beosztottak és a csoportvezetők aspektusából

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban a munkahelyi attitűdöket vizsgálom a beosztottak és csoportvezetők aspektusából. Célom, azoknak a tényezőknek a feltárása, amelyek befolyásolhatják a munkahelyi attitűdök alakulását. Annak vizsgálata, hogy a csoportvezetők vezetési módszerei összhangban vannak-e a beosztottak pozitív munkahelyi attitűdjeinek kialakulását befolyásoló tényezőkkel. Továbbá, észlelhető-e összefüggés a munkahelyi attitűdök, motiváció és a teljesítmény között. A dolgozat első részében, a munkahelyi attitűdök szakirodalmi áttekintése olvasható. Majd a kutatás során alkalmazott kérdőívek bemutatásával és az eredmények elemzésével folytatódik. Végül következtetéseket vonok le és javaslatokat teszek a szakirodalom és a kérdőívek eredményei alapján.

Leírás
Kulcsszavak
munkahelyi attitűd
Forrás