A környezetjogi felelősség egyes kérdései

Dátum
2012-01-16T12:52:48Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban először a felelősségi szabályok történeti alakulását ismertetem, majd kitérek a nemzetközi és Európai Uniós jogi kapcsolódási pontokra. Bemutatom a környezetjog és a polgári jog felelősségi szabályokon kívüli, egyéb kapcsolódási pontjait is, majd felvázolom a hazai hatályos szabályozást a szerződésen kívül okozott károkra vonatkozóan. Összefoglalom a felelősséggel kapcsolatos, jelentősebb bírósági határozatokat, majd kitérek a környezetvédelmi biztosíték és felelősségbiztosítás problémájára. Célom, hogy feltárjam a polgári jog és a környezetjog közötti kapcsolódási pontokat, az esetleges problémákat, kiemeltem hangsúlyozva a felelősségi szabályok fontosságát, és, hogy ezekkel kapcsolatban egy áttekintő bemutatást nyújtsak.

Leírás
Kulcsszavak
felelősség, polgári jog
Forrás