A Csemegi-kódex hatásai a XX. századi büntetőjog fejlődésre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom címe: " A Csemegi-kódex hatásai a XX. századi büntetőjog fejlődésre". Munkám során törekedtem bemutatni, hogy milyen nagy változásokat indított el Csemegi Károly a büntetési rendszerben az első magyarországi Büntetőtörvénykönyv megalkotásával. Többek között fontosnak tartottam a büntetőjog ismertetését,így annak kialakulását és alapelveit is ismertettem. A jogfejlődés bemutatását követően Csemegi Károly élettörténetére helyeztem a hangsúlyt, mely által megismerhetjük főbb munkáját a Csemegi-kódexet. Ezt követően részletesebben elemeztem az 1878.évi V. törvénycikket, annak értékelésére, bírálatára és a jogrendszerrel való hatásaira is kitértem. Az 1878. évi V. törvénycikk novelláris módosításaival folytattam a tanulmányomat. Ezenfelül dolgozatomban szót kívánok ejteni az 1945 utáni büntetőjogi fejlődésről, amelyben a szocialista büntetőjogról és az általa alkotott törvényekről, a Büntetőtörvénykönyv általános részéről, új elveiről és büntetési rendszeréről írok. Végezetül pedig a 19-20. századi büntetőjog-tudomány fejlődését demonstrálom.

Leírás
Kulcsszavak
büntetőjog, büntetési rendszer, büntetőnovella, kódex
Forrás