Fiskális fenntarthatóság és konszolidáció Európában és a rendszerváltás utáni Magyarországon

Dátum
2008-08-28T13:15:07Z
Szerzők
Kovács, Olivér István
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban annak bemutatására vállal-kozom, hogy a fiskális konszolidáció az elméletek és az empíria tükrében mikor járul hozzá pozitív módon a fiskális fenntarthatósághoz, valamint hogy a nemzetközi tapasztalatok fényében kikristályosodó és vizsgálandó kulcstényezőket tekintve miképpen alakult Magyarország rendszerváltástól számított időszakának fiskális konszolidációs gyakorlata a fenntarthatóság nézőpontjából.-
Leírás
Kulcsszavak
hiány, államadósság, ciklikusan kiigazított elsődleges egyenleg, konszolidáció, strukturális reform
Forrás