A FIPKERSZ Kft vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetének elemzése

Dátum
2011-10-27T10:19:16Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom célja, hogy az általam választott vállalkozás - a FIPKERSZ Kft. - gazdálkodását elemezze, értékelje, melynek érdekében az összehasonlítás módszerét fogom alkalmazni, ezen belül is az időbeli összehasonlítás módszerét. A kft. gazdasági tevékenységeit többféle szempont alapján elemzem. Vizsgálom a cég vagyoni helyzetét mérlegelemzés segítségével, részletesen az eszközök és források alakulását és a vállalkozás pénzügyi helyzetét a kft. éves beszámolójának adatai alapján. A dolgozat második részében a jövedelmezőség és a hatékonyság mutatószámait vizsgálom. A jövedelmezőségi és a hatékonysági mutatószámok időbeli alakulását hasonlítom össze, mivel mindkettő jelentős része a cég komplex gazdasági elemzésének. Az elemzés nagy szerepet játszik a döntés meghozatalában, mivel rámutat a gazdálkodó tevékenységének, működésének erősségére vagy gyengeségére. Az elemzés elvégzése során, az elemző javaslataival, következtetéseivel nagymértékben hozzájárulhat a megfelelő döntés előkészítésében, annak meghozatalában, illetve a megfelelő lehetőségek vázolásával a sikeres működés érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet vizsgálata, jövedelmezőség vizsgálata
Forrás