A nemzetközi tőkeszabályozás fejlődése és hatása a magyar bankrendszerre

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelenleg a pénzügyi rendszerek stabilitásának megteremtése és fenntartása igen nagy fejtörést okoz a döntéshozóknak nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt. A bankok és hitelintézetek egyre fokozottabb gazdasági szerephez jutnak. ía dolgozat bemutatja a bankszabályozásban szerepet játszó nemzetközi szervezetek felépítését, működését. Kiemelten kerül bemutatásra a Bázeli Bizottság, amely ajánlásokat fogalmaz meg a hitelintézetek tőkeszabályozását illetően azok sokkhelyzetekre való felkészítésének érdekében. Bár ezek csupán ajánlások, az Európai Unió direktívák formájában implementálja és kötelező érvényűvé teszi tagállamai számárai - figyelembe véve a tagállamonkénti eltérő jogrendet és felügyeleti sajátságokat, azonban a főbb alapelvek egységesen érvényesülnek. A dolgozat bemutatja a legújabb szabályozáscsomag magyar bankrendszerben érzékelt hatásait is napjainkban.

Leírás
Kulcsszavak
tőkeszabályozás, bankrendszer
Forrás