Migráció a globalizáció idején című tanulmány fordítása és fordítástechnikai elemzése

Dátum
Szerzők
Szilvási, Renáta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban egy gazdasági szakszöveg németről magyarra fordítását végeztem el, mely a migráció kérdését dolgozza fel több szempontból. A szöveg címe "Migration und Flucht in Zeiten der Globalisierung". A tanulmány a Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene hivatalos honlapján jelent meg. Dolgozatom a bevezetés után a forrásnyelvi szöveg általános elemzésével folytatódik. Ezt követi a forrásnyelvi és a célnyelvi szöveg, majd fordítói kommentár, melyben bemutatom a fordítás során alkalmazott átváltási műveleteket. Végül a terminusok jegyzéke c. részben felsorolom a szövegben található terminusokat. Dolgozatomat összefoglalással zárom.
Leírás
Kulcsszavak
fordítástudomány, tanulmány, migráció, globalizáció
Forrás