Az interaktív tábla használata az újfehértói általános iskolákban

Dátum
Szerzők
Aranyász, Klaudia Rita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A mai világban egyre nagyobb igény mutatkozik az IKT-eszközök használatára. Szinte minden területen jelen van, de az oktatásban terjedt el a leginkább. Az IKT eszközök közül kiemelkedő szerepet tölt be az interaktív tábla. A dolgozatomban arra keresem a választ, hogy az új módszerek elsajátításával mennyire lehet hatékonyan használni az interaktív táblát, milyen hatással van az oktatásra, a tanulókra, illetve mennyire ösztönzi és motiválja őket. Ezen kérdések vizsgálatára az újfehértói általános iskolák pedagógusait kértem segítségül. Pedagógusok véleményén keresztül próbáltam felmérni az interaktív táblához való viszonyulást, tanulókra gyakorolt hatást, az interaktív tábla hatékonyságát, előnyeit és hátrányait.
Leírás
Kulcsszavak
interaktív tábla, oktatás, IKT eszközök
Forrás