A szerződések érvénytelensége

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom elején röviden felvázolom a szerződések fejlődésének történetét, és a szerződések jogának alapjait. Kitérek a szerződések alanyaira, tárgyára, a szerződési alapelvekre és a szerződés létszakaira is. A törzsrészben ismertetem az érvénytelenségi okok rendszerét, és bemutatom az egyes érvénytelenségi okokat. Ez a Ptk-beli szabályok részletezéséből, és a jogtudomány egyes képviselői által hozzákapcsolódó értelmezésének elemzéséből áll. Ennek során összehasonlítom a régi Ptk. rendelkezéseit az új, megváltozott szabályokkal. Zárásként pedig az érvénytelenség jogkövetkezményeivel foglalkozom.

Leírás
Kulcsszavak
érvénytelenség, szerződésszegés, jogkövetkezmény
Forrás