Az egészségturizmus jelentősége az Észak-alföldi régióban

Dátum
2013-11-27T08:17:24Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozat célja, hogy felmérje a hazai egészségturizmus helyzetét, megvizsgálva a hazai viszonyokat, a hazai turizmus gyengeségeit, nemzetgazdasági jelentőségét. A keresleti és kínálati trendek mellett a dolgozat megpróbál rámutatni arra, hogyan lehet hazánkban is a turizmust sikerágazattás alakítani. A témaválasztás indokául szolgál, hogy ebben a régióban az utóbbi időben számos turisztikai beruházás valósult meg, több pedig folyamatban van. A területen korábban domináló mezőgazdaságot mindinkább háttérbe szorítja a turizmus. Dolgozatomban a tényeket alátámasztandó primer és szekunder kutatásokra hagyatkozom.

Leírás
Kulcsszavak
egészségturizmus, Észak-alföld
Forrás