A szervezett bűnözés bizonyítása

Dátum
Szerzők
Dányádi, Fruzsina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban történeti áttekintéssel fogok kezdeni, különös tekintettel a jogi szabályozás változásaira. Ezután áttérek a szervezeti tulajdonságok vizsgálatára, vagyis hogy hogyan is néz ki egy bűnszervezet a gyakorlatban, az elkövetőknek milyen különböző feladataik lehetnek, van-e közöttük hierarchikus sorrend stb. A következő pontban a dohánycsempészet megvalósulását fogom taglalni, gyakorlatias szemszögből. Ha pedig már a gyakorlatiasságnál tartunk, egyúttal kitérek a bíróság ítélkezési gyakorlatára is atekintetben, hogy milyen esetekben állapít meg bűnszervezetben történő elkövetést. Egy nagyobb egysége esz a dolgozatomnak az eljárásjogi eszköztár bemutatása, nyilvánvalóan itt is azokat az eszközöket fogom górcső alá venni, ami a hatóságoknak konkrétan a szervezett bűnözés elleni harcában lesz hasznos. Fontosnak tartom még a tanúvédelmi eszközök bemutatását, hiszen – ahogy későbbiekben látni fogjuk – a tanúknak itt óriási szerepe lesz a bizonyításban és nagy szükség lesz ebben a körben a védelmükre.
Leírás
Kulcsszavak
szervezett bűnözés, bűnszervezet
Forrás