Légszennyezettség becslés lehetősége különböző városi fafajok alkalmazásával

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A légszennyező anyagok kibocsátása jelentős mértékben megnőtt. A városokban élő növények képesek a légszennyezettség mértékének csökkentésére. Vizsgálatom célja az volt, hogy a különböző fafajok közül kiválasszam, hogy melyek a legalkalmasabbak a légszennyezettség monitorozására. Munkám során Debrecen városában a leggyakrabban előforduló fafajok egészséges egyedeinek leveleiből vett minták vizsgálatát végeztem. Az APTI mérésénél az összes fafaj érzékeny volt a légszennyezésre, kivéve a közönséges platánt, amely a közepesen érzékeny- és az ezüst juhart, amely a mérsékelten toleráns kategóriába tartozott. A PM10 frakciónál az Al, a Pb, az Sr és a Zn, míg a PM5 frakciónál az Al, a Ba, a Pb, a Sr és a Zn koncentrációjában tapasztaltam szignifikáns különbséget. A PM10 frakciónál a magas kőris, az európai hárs és a közönséges platán mutatta a legnagyobb koncentráció értékeket. A PM5 frakciónál a magas kőris, az ezüst juhar és a közönséges platán mikroelem koncentrációi voltak a legnagyobbak.

Leírás
Kulcsszavak
Robinia pseudoacacia, Robinia pseudoacacia, Acer saccharinum, Tilia × europeae, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Celtis occidentalis, Platanus × acerifolia, légszennyezettség, APTI, PM5, PM10, Acer saccharinum, Tilia × europeae, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Betula pendula, Celtis occidentalis, Platanus × acerifolia, légszennyezettség, APTI, PM5, PM10
Forrás