A magyar konzervatív hagyomány sajátosságai a gróf Dessewffy-család tagjainak politikai pályáján

Dátum
2014-05-12T09:16:45Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen szakdolgozatunkban – terjedelmi korlátok és prekoncepciós hipotézisünk experimentációja miatt – arra vállalkozunk, hogy a legmodernebb historiográfiai módszerek segítségével rövid áttekintést, pragmatikus szintézist adjunk – az elmúlt több mint másfél évszázad alatt - a magyar politikai és történeti szakirodalomban konstruált és rekonstruált Dessewffy (József) interpretációkról; szignifikáns hangsúlyt fektetve előadásunkban, a politikai beszédmódokban kompareáló kontextualista-konceptualista eszmetörténeti módszertan applikációjára. Célunk, hogy a diszkurzív térben kijelöljük azt az (az általunk képviselt!) eszmetörténeti pozíciót, ahonnan érhetőbbé válhat a Dessewffy-család konzervatív politikai tradíciói. Elemzésünk során figyelmünket csak nem kizárólag az apa (Dessewffy József) és fiai (Aurél, Emil) között fennálló kapcsolatra korlátozzuk, és ez alapján próbáljuk meg rekonstruálni a kialakuló magyar konzervatív hagyomány sajátosságait a gróf Dessewffy-család tagjainak politikai pályáján.

Leírás
Kulcsszavak
Dessewffy, Konzervativizmus, Reformkor, Politika
Forrás