A szabálysértési jog aktuális kérdései. A közlekedési szabálysértések jellemzői

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom, miként a címben is megfogalmazásra került, a szabálysértési jog aktuális kérdéseinek és a közlekedési szabálysértések jellegzetességeinek a vizsgálatát tűzi ki céljául. A témám kiválasztásánál elsődleges szempontként vettem figyelembe, hogy olyan jogterület tanulmányozására vállalkozzam dolgozatom megalkotása során, amellyel nap mint nap találkozhatunk a társadalmi együttélés keretein belül, akár tisztelve ezen ember alkotta határokat, akár átlépve azokat. Ezen elgondolást alapul véve, a napjainkban tömeges számban előforduló szabálysértések által vívta ki figyelmemet a szabálysértés joganyaga. Kialakulásának körülményeire, a jelen jogrendszerében való elhelyezkedésére és más jogágakkal, különösen a büntetőjoggal és közigazgatási joggal való „együttműködésére” tekintettel, kísérletet teszek a szabálysértés szabályainak büntetőjoggal és közigazgatási joggal való kapcsolatának ismertetésére. Büntetőjoggal kapcsolatos vizsgálódásom során próbálom kideríteni azon feltételezés létjogosultságát, miszerint az új alakot öltött Szabálysértési törvényt a jogalkotás valóban közelebb hozta-e büntetőjogi gyökereihez, továbbá a szabályozás szankciórendszerét megvizsgálva valóban a kriminális jelleg irányába történő elmozdulás érvényesülése vette-e kezdetét. A szakdolgozatom felépítését három fő fejezet felosztásával valósítom meg. Első fejezeti részben a szabálysértési jog fejlődésének rövid történetét tekintem át évszázadokra bontva, melynek végén képet kaphatunk arról, melyek voltak azon mérföldkövek, amelyek hozzásegítették a ma is hatályos Szabálysértési törvényt napjaink jogrendszerében betöltött szerepéhez. Ezt követendő fejezetemben, a törvényi meghatározásokat segítségül hívva, első sorban megkísérlem meghatározni a szabálysértés aktuális fogalmát, fogalmi elemeit, objektív és szubjektív fogalmi elemeit, majd a szabálysértési felelősség elvének vizsgálatának tükrében csoportosítom azon okokat, melyek alapján a felelősség kizártnak vagy megszűntnek tekintendő. Ezen fejezet számomra legérdekesebb részét, az ezt követő pontban rendszerezett szabálysértési büntetések és intézkedések alkotják, amelyek már elnevezésükben is sugallják a különböző jogágakkal való összefonódás vizsgálatának lehetőségét. Utolsó fejezetemben a közlekedési szabálysértések általános ismertetését, továbbá e törvényi csoportosítás alá tartozó, a mindennapok során legnagyobb számban előforduló tényállások jellemzésével igyekszem szakdolgozatom egésszé formálását megvalósítani.

Leírás
Kulcsszavak
szabálysértési jog, közlekedési szabálysértések
Forrás