Reklám és pszichológia, a reklámok hatása a gyermekekre

Dátum
2014-04-08T08:18:16Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Reklámok hatásának vizsgálata a gyermekek vásárlási döntéseire. A reklámok nem minden esetben etikusan járnak el a gyermekek megcélzása közben, ezért a gyermekek védelmében hozott bizonyos intézkedésekre is kitértem.Hogyan képesek reklámok által márkahű fogyasztókat nevelni a vállalatok. A legtöbbször használt hatásmechanizmusokat ismertettem. Mai népszerű gyermekeket megcélzó reklámokat elemeztem.Milyen mértékben ismerik a mai gyermekek a márkákat és tudna hozzájuk termékeket kötni, valamint milyen mértékben befolyásolják szüleik vásárlási döntéseit.Vizsgáltam, hogy a mai gyermekek milyen arányban kapnak zsebpénzt és ebből mennyire takarékoskodnak. Kutatási részét kérdőíves felméréssel végeztem, amelyet a interneten osztottam meg.

Leírás
Kulcsszavak
reklám, pszhichológia, gyermek
Forrás