A termésátlag összehasonlítás vizsgálata őszi árpa esetén kombájnból származó hozamtérkép és Sentinel 2 NDVI adatok alapján

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom elején a precíziós gazdálkodás alappillérét jelentő, tábla heterogenitást felváltó homogén zónákra történő osztályozását végeztem el a munkahelyemül is szolgáló AbaújiCharolais Kft. Cseresznyés nevű táblájára vonatkozóan. Ezt követően különböző hozamtérképeket hoztam létre a vizsgált táblára vonatkozóan. Ezeknek az alapját Sentinel 2 műholdfelvételek alapján számított NDVI vegetációs indexekkel végzett számítások, valamint CLAAS Telematics rendszerből és betakarítógépekből származó adatsorok képezték. A térképek elkészítéséhez nélkülözhetetlen műholdképek letöltése a https://earthexplorer.usgs.gov/ oldalról történt olyan időpontra vonatkoztatva amikor a növény fenológiai állapota a talaj növényborítottsága szempontjából megfelelő. A térképek jellemzése és értelmezése után az adatsorok közti összefüggéseket ábrázoltam lineáris modellel majd ezeket elemeztem a lineáris regresszió módszerével.

Leírás
Kulcsszavak
őszi árpa, NDVI, Sentinel, termésátlag, hozam
Forrás