Értékelés, ellenőrzés - vezetői hatékonyság

Dátum
Szerzők
Kozárné Szögedi, Anita
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatomban az oktatási intézményekben lévő ellenőrzések és értékelések elemzésével foglalkozom. A dolgozat első részében fogalmi és törvényi háttereket vizsgálok. A második részében a kérdőívek segítségével végzett felmérési eredményeket értelmezem, mint vezetői, mint alkalmazotti oldalon. Az eredmények tekintetében kialakult súlyponti területeken változtatásokat eszközölve próbálom a vezetői hatékonyságot eredményesebbé tenni, az ellenőrzési és értékelési folyamatban.
Leírás
Kulcsszavak
ellenőrzés, értékelés, vezetői hatékonyság
Forrás