Szilimarin - ciklodextrin komplexek vizsgálata

Dátum
Szerzők
Pétervári, Mátyás
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Munkám során ciklodextrin-szilimarin komplexeket állítottam elő. A képzett komplexeket MS és HPLC módszerekkel vizsgálatuk. In vitro toxicitási vizsgálatot Caco-2 sejtvonalon végeztünk.
Leírás
Kulcsszavak
ciklodextrin, szilimarin, komplexképzés
Forrás