A készségfejlesztő iskola nevelő-oktató tevékenysége

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Magyarországon 2017. szeptember 1.-től kellett bevezetni az első készségfejlesztő iskolai osztályokat, amelyek biztosítják a középsúlyos értelmi fogyatékos és a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket. Ez az intézmény típus kevéssé ismert Magyarországon. Részben azért, mert elég rövid múltra tekint vissza, részben azért mert viszonylag kevés tanulót érint az itt folyó nevelés-oktatás. Kutatásom témája a készségfejlesztő iskola nevelő-oktató tevékenysége. Feltételezésem, hogy a készségfejlesztő iskolában végzett hatékony nevelő-oktató munka hatására nő a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók esélye a munkába álláshoz, a családi, szabadidős közösségekben való helytálláshoz. Munkámban bemutatom a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára szervezett iskolahálózat fejlődését Magyarországon, különös tekintettel a készségfejlesztő iskola kialakulására. Bemutatom a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola Készségfejlesztő Iskola Kollégium és EGYMI készségfejlesztő iskolai tevékenységét, sajátosságait, a megvalósításhoz szükséges személyi, tárgyi feltételeket, kapcsolatrendszerét. Bemutatom a fejlesztés eredményeit, amelyet részben a tanulók fejlődésével bizonyítok, részben a tanulók szüleinek elégedettségével, véleményével támasztom alá. A tanulók fejlődését a PAC.2 (Pedagógiai Analízis és Curriculum) megfigyelési módszer szempontjainak segítségével, eredményeinek összehasonlításával vizsgálom. A szülői elégedettséget a kérdőív módszerével vizsgálom. A vizsgálat alanyai a készségfejlesztő iskola tanulóinak szülei. Az így nyert adatokból összegzem nevelő-oktató munkánk eredményességét illetve jelölöm azokat a területeket, amelyeken változtatni szükséges ahhoz, hogy elérjük célkitűzésünket, aminek eredményeként középsúlyos értelmi fogyatékos tanulóink relatív önálló életet élhetnek.

Leírás
Kulcsszavak
készségfejlesztő iskola, középsúlyos értelmi fogyatékosság, gyógypedagógia történet, elégedettségi vizsgálat
Forrás