Az „orvosi műhiba”, mint a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés egyik speciális alakzata

Dátum
2009-02-04T10:23:09Z
Szerzők
Koltai, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Mint ahogyan a cím is elárulja, az orvosi műhiba büntetőjogi oldalával kapcsolatos ismereteket tartalmazza dolgozatom. Dolgozatom elején röviden ismertetem magát az orvosi műhibát, mint fogalmat. Foglalkozok az orvosi jogviszony jellemzőivel, és kitérek a ma hatályos orvosi jog jogforrásaira. Mivel témámat két törvény is szabályozza, mindkettő fő részeit ismertetem. Az egészségügyi törvény tartalmazza a betegek kötelezettségeit és jogait (mint pl. a tájékoztatáshoz való, az önrendelkezési, az orvosi titoktartási, a dokumentáció megismerési stb. jogokat), melyeket részletesen ismertetek. Ezek után az orvos felelősségének öt alakzatát ismertetem. Melyek közül részletesen kitérek a büntetőjogi felelősségre. Szakdolgozatom legfőbb fejezete a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésre vonatkozik. Ismertetem a bűncselekmény tárgyát, passzív alanyát, az elkövetési magatartást, és eredményét. Az okozati összefüggések, a bűncselekmény befejezettségének és alanyának, valamint a tettesi alakzat ismertetése után pedig a minősítő körülményeket is összefoglalom- a Btk. alapján. Végül foglalkozom az orvosi műhibaperek eljárásjogi kérdéseivel is. Kitérek a szakértő jelentőségére, valamint az orvosszakértői bizonyításra. Az ismeretanyag még szemléletesebb bemutatása érdekében pedig két „tipikus” jogesetet írok le, melyek bemutatják az orvosi műhiba megjelenését a gyakorlatban. Dolgozatom szerteágazó témája szemlélteti hogy mennyire összetett problémával is állunk szemben. Az orvoshiány, az alulbérezés stb. problémáját a befejezésben ismertetem.
Leírás
Kulcsszavak
műhiba, orvosszakértő, orvosi magatartás, veszélyeztetés
Forrás